Nieuws

Op 31 maart 2021, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws, Jeugd

Jens Dhondt, een 20-jarige student politieke wetenschappen engageert zich vanaf nu bij N-VA Knokke-Heist.  “Jongeren uit Knokke-Heist dichter bij de politiek brengen door te netwerken, te informeren en in dialoog te gaan. Want wij zijn de toekomst.” geeft Jens onmiddellijk mee. Jens is een 20 …

Op 28 maart 2021, over deze onderwerpen: Economie & Werk, Lokale economie

Tijdens de gemeenteraad van maart vroeg gemeenteraadslid Cathy Coudyser (N-VA) naar de premie voor starters en/of innovatieve ondernemers.  Deze premie werd in het relanceplan van mei 2020 aangekondigd. Schepen Demeyere gaf aan dat deze premie de naam “aanmoedigingspremie” krijgt.  De …

Op 23 maart 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

De Vlaamse Regering wil bijkomend investeren in fietsinfrastructuur en stimuleert daarvoor de  gemeenten.  Daarvoor maakte ze onlangs 150 miljoen euro extra vrij. Dat bedrag wordt verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonersaantal.   Bij elke twee euro die Knokke-Heist investeert, legt …

Blikvangers

 • Jens Dhondt (20 jaar) sluit zich aan bij N-VA Knokke-Heist

  Jens Dhondt, een 20-jarige student politieke wetenschappen sluit zich aan bij N-VA Knokke-Heist. Hij is ook lid van N-VA VUB, van andere studentenbewegingen en leider in de FOS. Hij wil op een aangename manier jongeren betrekken bij de politiek door te luisteren, hen te informeren en in dialoog te gaan over belangrijke zaken die de toekomst van hun gemeente bepalen.
 • Geef de casinosite aub een nieuwe toekomst.

  Een beurs-en congresgebouw, met mogelijkheid voor gala's, tentoonstellingen en culturele activiteiten is van levensbelang voor de toekomst van Knokke-Heist. Nu durven investeren.
 • Corona-virus samen bestrijden

  In de eerste plaats gaat onze aandacht naar het onder controle krijgen van het virus en naar onze gezondheidszorg. Alle lof voor allen die deze dagen voor ons en de vele zieken en ouderen zorgen. Maar ook voor politie- en veiligheidsdiensten, leerkrachten, mensen in voedingswinkels, de transport en havensector, landbouwers en allen die onze basisdiensten verlenen en onze veiligheid bewaken.
 • 'Geveltaks' afgevoerd

  Dankzij de snelle interventie van N-VA Knokke-Heist is het mogelijk invoeren van de 'geveltaks' weer afgevoerd. De N-VA stimuleert handelaars en wil samenwerken om meer belevingsactiviteiten te ondersteunen die passen binnen het kwaliteitsvol karakter van Knokke-Heist maar zal dat doen met de beschikbare middelen en geen extra taksen heffen.
 • Verkoop Humorhal aan de sikh-gemeenschap creëert chaos

  De gemeenteraad van juni besliste om de Humorhal aan de Sikh-gemeenschap te verkopen. GBL, Groen en Vlaams Belang stemden voor. Enkel de N-VA stemde tegen. “Dit dossier dateert van 2014 en wie de timing en het verloop van dit dossier bekijkt kan niet anders dan vaststellen dat hier spelletjes gespeeld worden op kap van de sikh-gemeenschap en de mede-eigenaars van Laguna. Een gemeentebestuur moet het algemeen belang dienen en zoekt duurzame oplossingen door constructieve dialoog met alle betrokkenen. Hier creëert men chaos en rechtsonzekerheid.” verklaart Cathy Coudyser, fractieleidster voor N-VA in Knokke-Heist.
 • Eedaflegging nieuwe gemeenteraadsleden

  Tijdens de gemeenteraad van januari legden Cathy Coudyser, Fabienne Pottier en Isabelle Goeminne de eed af als gemeenteraadslid. Zij weten wat hen te doen staat. ‘Ik dien’, voor Knokke-Heist en haar inwoners.