Nieuws

Op 11 september 2021, over deze onderwerpen: Ondernemen, Toerisme

U bent uiteraard een zelfstandige, vrije en verantwoordelijke onderneming.  Toch is er ook een gemeentelijke samenwerking en u kan rekenen op 250.000 euro sponsorgeld van de gemeente Knokke-Heist.  Dan durven wij, als N-VA, u vragen om toch respect te tonen voor onze inwoners en tweede verblijvers …

Op 10 juli 2021, over deze onderwerpen: 11 juli

Beste inwoner van Knokke-Heist,  Langs deze weg willen we jullie een fijne Vlaamse feestdag toewensen.  Stilaan geraken we verlost van het vreselijke virus en klimmen we uit het coronadal.  We kunnen weer opnieuw genieten, weliswaar met de nodige voorzichtigheid, maar het voelt toch als de vrijheid …

Op 1 juli 2021, over deze onderwerpen: Jeugd, Lokaal sociaal beleid - OCMW, Inburgering en Integratie, Onderwijs en jeugd

Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts trekt 10.700 euro uit voor taalstimulerende activiteiten in Knokke-Heist.  In totaal zullen er in Vlaanderen 55  projecten van start gaan voor een bedrag van twee miljoen euro. De projecten worden georganiseerd door lokale besturen in samenwerking met tal van …

Blikvangers

  • 11 juli boodschap

    Wij wensen jullie een fijne Vlaamse feestdag. Onze boodschap kan u lezen via https://knokke-heist.n-va.be/nieuws/11-juli-boodschap-aan-de-inwoners-van-knokke-heist
  • Jens Dhondt (20 jaar) sluit zich aan bij N-VA Knokke-Heist

    Jens Dhondt, een 20-jarige student politieke wetenschappen sluit zich aan bij N-VA Knokke-Heist. Hij is ook lid van N-VA VUB, van andere studentenbewegingen en leider in de FOS. Hij wil op een aangename manier jongeren betrekken bij de politiek door te luisteren, hen te informeren en in dialoog te gaan over belangrijke zaken die de toekomst van hun gemeente bepalen.
  • Geef de casinosite aub een nieuwe toekomst.

    Een beurs-en congresgebouw, met mogelijkheid voor gala's, tentoonstellingen en culturele activiteiten is van levensbelang voor de toekomst van Knokke-Heist. Nu durven investeren.
  • Corona-virus samen bestrijden

    In de eerste plaats gaat onze aandacht naar het onder controle krijgen van het virus en naar onze gezondheidszorg. Alle lof voor allen die deze dagen voor ons en de vele zieken en ouderen zorgen. Maar ook voor politie- en veiligheidsdiensten, leerkrachten, mensen in voedingswinkels, de transport en havensector, landbouwers en allen die onze basisdiensten verlenen en onze veiligheid bewaken.
  • 'Geveltaks' afgevoerd

    Dankzij de snelle interventie van N-VA Knokke-Heist is het mogelijk invoeren van de 'geveltaks' weer afgevoerd. De N-VA stimuleert handelaars en wil samenwerken om meer belevingsactiviteiten te ondersteunen die passen binnen het kwaliteitsvol karakter van Knokke-Heist maar zal dat doen met de beschikbare middelen en geen extra taksen heffen.
  • Verkoop Humorhal aan de sikh-gemeenschap creëert chaos

    De gemeenteraad van juni besliste om de Humorhal aan de Sikh-gemeenschap te verkopen. GBL, Groen en Vlaams Belang stemden voor. Enkel de N-VA stemde tegen. “Dit dossier dateert van 2014 en wie de timing en het verloop van dit dossier bekijkt kan niet anders dan vaststellen dat hier spelletjes gespeeld worden op kap van de sikh-gemeenschap en de mede-eigenaars van Laguna. Een gemeentebestuur moet het algemeen belang dienen en zoekt duurzame oplossingen door constructieve dialoog met alle betrokkenen. Hier creëert men chaos en rechtsonzekerheid.” verklaart Cathy Coudyser, fractieleidster voor N-VA in Knokke-Heist.