Buurtcomité De Raan haalt gelijk voor Raad van State - N-VA: “Nu verloren tijd inhalen”

Op 21 maart 2017, over deze onderwerpen: Natuur, Noordzee, Stadsontwikkeling

De Raad van State heeft zich definitief uitgesproken over de site ‘De Raan’ en verwerpt met haar arrest de plannen van Gemeenbelangen om er logies of een hotel te bouwen. Het buurtcomité krijgt dankzij haar volgehouden inspanningen gelijk van de rechters. “Daar waar Gemeentebelangen nooit geluisterd heeft naar de verzuchtingen van de buurt, is recht nu geschied. Maar dit betekent helaas ook dat we de jaren verloren tijd moeten inhalen om Knokke-Heist de nodige toeristische boost te geven’ aldus Cathy Coudyser, fractieleidster van N-VA Knokke-Heist.

De Raad van State vernietigde gedeeltelijk het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Heist West’ en specifiek de plannen voor de ‘De Raan’. Daarmee komt een einde aan de mogelijkheden tot verblijfsrecreatie en de bouw van een (hoog) hotel. N-VA Knokke-Heist heeft zich, net als het buurtcomité, altijd verzet tegen een hotel of een ander toeristisch logies op de site van De Raan. “Wij hebben dit gemeentelijk plan nooit goedgekeurd en hebben altijd gevraagd om te blijven bij dagrecreatie”, vult raadslid Geert Deman (N-VA) aan.

Sinds 2011 pleit de N-VA ervoor om deze site opnieuw te laten aansluiten bij ’t Bosje van Heist’ en er een familievriendelijk natuureducatieve all-weatheractiviteit van te maken. ‘In het Bosje staan nu al ecologische speelelementen. Het is een ademruimte tussen het druk bebouwde Heist en Duinbergen. Vul deze site nu in met een lage constructie, zodat het open venster naar de zee, voor de buurtbewoners behouden blijft. “Wij hebben altijd geluisterd naar de buurtbewoners. Ze zijn niet tegen ‘leven in de brouwerij’. Ze vonden het zwembad niet storend, ze willen wel hun zicht op de zee en de natuur behouden”, weet Geert Deman. “Met deze nieuwe toekomstvisie zou Heist een nieuw elan krijgen en zou Knokke-Heist nog meer kunnen inzetten op families met kinderen.”

Na het arrest van de Raad van State valt deze site terug op de bestemming ‘zwembad’. “Zoals het zwembad er nu bijligt, kan dit echter niet geëxploiteerd worden. Het is ook niet wenselijk. Wij dringen aan dit niet verder te laten verloederen maar het zwembad af te breken en de site te saneren. De concessie met de Maritieme Dienst Kust (MDK) loopt nog tot 2022. Wij roepen Gemeenbelangen op om samen met de eigenaar MDK en met de buurtbewoners aan tafel te zitten en een nieuwe toekomstvisie uit te tekenen. Want alleen al omwille van de administratieve rompslomp zal dit nog minstens vier jaar duren. En dan moet er nog gebouwd worden”, zegt Cathy Coudyser.

N-VA Knokke-Heist stelt vast dat er door de ondoordachte plannen van Gemeentebelangen zes jaar kostbare tijd verloren is en dat Knokke-Heist helaas nog voor minstens 4 à 5 jaar zal stilstaan. “Aan die stilstand willen we iets doen. Tijd voor verandering, voor vooruitgang, met de N-VA !”, besluit Cathy Coudyser.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is