Het dossier station Heist roept veel vragen op en getuigt niet van zorgvuldig bestuur

Op 6 mei 2022, over deze onderwerpen: Stadsontwikkeling

Van 21 maart tot 17 juni kunnen geïnteresseerden een bod uitbrengen op het leegstaande stationsgebouw in Heist dat door NMBS openbaar wordt verkocht. Het college besliste op 8 april om zelf een bod uit te brengen van 655.000 euro, het bedrag van het officieel schattingsverslag. Maar er ontstaat onduidelijkheid over de toekomstmogelijkheden op deze site omdat het college enkele dagen voor de openbare verkoop de mogelijkheden voor toekomstige invulling sterk heeft ingeperkt. N-VA stelt zich veel vragen bij deze manier van werken want deze meerderheid heeft de bestemming gewijzigd om zo weinig mogelijk kandidaten aan te trekken zodat ze het hoogste bod kan uitbrengen en het pand zelf kan verwerven. “Dit getuigt niet van behoorlijk en zorgvuldig bestuur en kan zware gevolgen hebben voor de rest van de procedure.” waarschuwt fractieleidster Cathy Coudyser.

De NMBS baseert zich op een oud maar nog steeds geldig bestemmingsplan ‘spoorwegzone’ met onderliggend het gewestplan dat deze zone opneemt in woongebied. Ze hoopt daarmee op bouwprojectontwikkelaars. Op 18 maart, toevallig of niet, de vrijdag voor de openbare verkoop van start zou gaan, heeft het college de mogelijkheden voor toekomstige invulling ingeperkt binnen de contouren van het gebouw met het oog op de uitbating van kleinschalige horeca, conciërgewoning, all-weatheractiviteiten of gemeenschapsvoorzieningen. “Een bestemmingsplan ouder dan 15 jaar wijzigen kan enkel mits bekrachtiging door de gemeenteraad en dit is op heden niet het geval. Deze bestemmingswijziging is dan ook niet rechtsgeldig en dus aanvechtbaar.” meent Coudyser.

De N-VA heeft de meerderheid tijdens de voorbije gemeenteraad hierop gewezen en stelde daarnaast nog enkele pertinente vragen. Ze wil weten waarom men de bestemming beperkt tot het gebouw zelf en waarom men van visie wijzigt van ‘wonen’ naar ‘horeca, all-weatheractiviteiten’. De N-VA verwijst daarbij naar de plannen van de gemeente die enkele jaren geleden op tafel lagen om op deze site het betaalbaar woonproject Zaha Hadid te realiseren. Bovendien is het voor de N-VA duidelijk: “Deze site is ideaal om er een betaalbaar woonproject te realiseren. Laat een projectontwikkelaar de site kopen en maak afspraken voor een publiek-private samenwerking waarbij 40% van de woningen onder de marktprijs via het toewijsreglement aan jonge gezinnen of eenoudergezinnen toegewezen worden.” zegt Fabienne Pottier, gemeenteraadslid in Knokke-Heist. “Deze locatie ligt dichtbij voorzieningen zoals winkels en horeca, maar ook bij Ravelingen 3.0, het woonzorgcentrum, de jeugdsite en de volkstuintjes maar ook op wandelafstand van de markt en straks het Community House met bibliotheek, spelotheek. Wonen naast het station of dichtbij belangrijke verkeerswegen is ook een troef.”

Naast de onbegrijpelijke wijziging van bestemming en rechtsongeldig karakter van het collegebesluit vraagt de N-VA zich trouwens ook af waarom de gemeente kost wat kost het gebouw zelf wil kopen. “Gebouwen voor horeca en all-weatheractiviteiten kopen, renoveren en uitbaten behoren ons inziens niet tot de kerntaak van een gemeente. Laat de uitbating van dergelijke activiteiten over aan toeristische ondernemers.” vervolgt Cathy Coudyser. “Die 655.000 euro belastinggeld kunnen we nuttiger besteden.  Er staan tal van projecten op stapel die nog uitgevoerd moeten worden zoals de jeugdsite, de parkomgeving aan ’t Boerenhof, het Casino, het open sportpark in Heist en veel van die projecten zullen nog meerkosten met zich meebrengen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is