N-VA vraagt concrete uitrolstrategie en versnelde actie voor laadpalen

Op 9 juni 2022, over deze onderwerpen: Klimaat en Energie

Op vandaag telt Knokke-Heist 87 publieke elektrische oplaadpunten voor auto’s op 49 verschillende locaties.  Er loopt een gunningsprocedure voor een snellaadstation en er wordt een bestek opgemaakt voor een 100-tal bijkomende laadpalen, verspreid over de gemeente.  Het meerjarenplan spreekt van 600 laadpalen tegen 2025. De N-VA dringt aan om een strategische visie uit te tekenen en dan versneld meer laadpalen te installeren. “Een toeristische gemeente als Knokke-Heist zal tegen 2029 een voldoende groot aanbod laadpalen nodig hebben want tegen dan moeten alle nieuwe auto’s elektrisch rijden.” geeft fractieleider Coudyser mee.

De voorbije maanden heeft gemeenteraadslid Cathy Coudyser meermaals gepolst naar de strategische visie en het plan van aanpak voor de uitrol van elektrische laadpaalinfrastructuur in Knokke-Heist. “Ik vrees dat er geen  strategisch plan van aanpak is en dat er nogal ad hoc gewerkt wordt.” stelt Coudyser vast. Uit de informatie die ze tot op heden kon verzamelen, blijkt dat Knokke-Heist nu 87 publieke oplaadpunten telt op 49 verschillende locaties. Op de gemeenteraad van maart werd de gunningsprocedure opgestart voor het bouwen en exploiteren van een snellaadstation langs de Natiënlaan. Daarnaast schrijft het college op korte termijn een bestek uit voor een 100-tal extra laadpalen. Prioriteit gaat nu naar laadpalen voor taxi’s aan de stations van Knokke en Heist en naar de ondergrondse publieke parkings.

De N-VA had liever een doordachte aanpak gezien. Coudyser legt uit: “Alles begint met een behoeftenonderzoek en analyse hoeveel laadpunten we in een toeristische gemeente als Knokke-Heist nodig hebben, rekening houdend met het aantal wagens van inwoners, tweede verblijvers en bezoekers. De lat zal hoger moeten gelegd worden dan 600. Daarna volgt een plan met de locaties en het aantal laadpalen die op elke locatie nodig zijn. Naast taxiplaatsen, ondergrondse parkings, mobipunten moeten ook pleinen, parkings van cultuur- en sportcentra en supermarkten meegenomen worden.  Er moet ook een plan zijn hoe we in de dichtbevolkte kernen met veel appartementen zonder garage de eigenaars van een elektrische wagen op dichte afstand zullen bedienen. En het is nodig om bij nieuwbouw voldoende elektrische laadpunten op te leggen in de bouwvergunning. Er ligt dus nog heel wat werk op de plank in Knokke-Heist.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is