N-VA vraagt om veiligheid van personeel toerismekantoor voorop te zetten en eist volledige transparantie

Op 7 juli 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

N-VA vraagt dringende maatregelen om het personeel van Toerisme Knokke-Heist in veiligheid te brengen en eist volledige transparantie. Aanleiding is dat recent kanker is vastgesteld bij een jong personeelslid dat werkt in het toerismekantoor aan het Lichttorenplein. Dit deed een aantal alarmbellen afgaan want er zijn in het verleden bij nog andere medewerkers die op deze plek tewerkgesteld zijn soortgelijke medische diagnoses geveld.

N-VA vraagt om de veiligheid van het personeel boven alles te plaatsen en die mensen een andere werkplek aan te bieden.  “Het imago van Knokke-Heist als toeristische topgemeente is nu ondergeschikt aan de veiligheid van het personeel.  Sluit het toerismekantoor en plaats desnoods containers op het plein om de mensen er veilig te laten werken en om de gastvrijheid en de dienstverlening voor bezoekers te blijven garanderen.” aldus fractieleider Cathy Coudyser (N-VA).

Idewe, een externe dienst voor veiligheid en preventie op het werk werd ingeschakeld om enkele metingen te doen. Daaruit zou blijken dat de stralingsgraden hoger liggen dan de normale drempel en dat de oorzaak moet gezocht worden in een cabine van Fluvius die op de -1 staat. Deze cabine was oorspronkelijk gepland op de -2, maar bij de bouw van het toerismegebouw in 2007 werd die verplaatst naar -1. Men heeft echter nagelaten om die beter in te kapselen, met alle gevolgen van dien.  Jarenlang staat het personeel al bloot aan te hoge stralingen.

Deze week zouden nieuwe metingen en gesprekken met Fluvius plaatsvinden. “Of er een oorzakelijk verband is tussen de zieke personeelsleden en de stralingen is vandaag niet duidelijk en wellicht ook wetenschappelijk niet te onderbouwen. Maar er zijn niet voor niets drempelwaarden en het hoort niet om je personeel aan te hoge stralingen bloot te stellen.” vindt Coudyser.

Bovendien eist de N-VA volledige transparantie in dit dossier. “Er rijzen heel wat vragen. Wanneer en hoe kunnen we een structurele oplossing bieden? Waarom werd die cabine verplaatst? Welk orgaan nam die beslissing?  Gaven Fluvius of andere veiligheidsdiensten aanbevelingen voor het verder inkapselen van die cabine? Waarom ging de gemeente of de VZW Toerisme daar toen niet op in? Wie draagt welke verantwoordelijkheid? Een behoorlijk bestuur licht onmiddellijk het college, de gemeenteraad en de raad van bestuur VZW Toerisme in en biedt volledige transparantie in de metingen, vaststellingen, aanbevelingen van IDEWE en Fluvius. Wij willen dat dit dossier volledig uitgespit wordt, ook om zo’n zaken in de toekomst te vermijden” besluit Coudyser. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is