Open brief aan Zoute Grand Prix

Op 11 september 2021, over deze onderwerpen: Ondernemen, Toerisme

U bent uiteraard een zelfstandige, vrije en verantwoordelijke onderneming.  Toch is er ook een gemeentelijke samenwerking en u kan rekenen op 250.000 euro sponsorgeld van de gemeente Knokke-Heist.  Dan durven wij, als N-VA, u vragen om toch respect te tonen voor onze inwoners en tweede verblijvers.  Want onze verbazing en die van de inwoners en tweede verblijvers is groot.  Dat merken we aan de vele persoonlijke berichten en reacties op de sociale media. 

U richt een brief in het Nederlands aan de inwoners van deelgemeente Knokke om ze warm te maken voor uw activiteiten.   Zijn Heistenaren, Westkapellenaren of Ramskapellenaren niet welkom ?  Of vergat u dat we allen al decennialang samen, zonder onderscheid, Knokke-Heistenaren zijn ?

Diezelfde brief richt u dan ook in het Frans aan de tweede verblijvers.  Het ontgaat u misschien maar wij willen u graag meegeven dat het leeuwenaandeel van de tweede verblijvers van Knokke-Heist Vlamingen zijn en dus Nederlands spreken.   Die vragen zich nu af waarom ze in het Frans aangesproken worden.  Een minderheid komt uit het Franssprekend landsgedeelte of Brussel. Wij gaan ervanuit dat zij bewust kozen om deel uit te maken van onze gemeenschap en dus ook Nederlands begrijpen.  

Alleen al uit commercieel oogpunt zou u de reflex moeten hebben om in ht Nederlands te communiceren met uw doelpubliek.  De vraag is ook of u hiermee de taalwetten niet overtreedt.  Wie zich richt tot inwoners en tweede verblijvers van een Vlaamse gemeente doet dat in het Nederlands.  Zeker van ondernemingen die een beroep doen op ons belastinggeld mag men verwachten dat de communicatie met die inwoners en tweede verblijvers in het Nederlands gebeurt.  Aangezien u dat blijkbaar niet vanzelfsprekend vindt, zal de N-VA aan het gemeentebestuur vragen om dat in de toekomst expliciet in het sponsorcontract met de gemeente en eventuele andere samenwerkingsakkoorden op te nemen.  Richt u zich tot een toeristische doelgroep van Knokke-Heist die speciaal voor uw evenement en dus sporadisch naar Knokke-Heist komen, dan kan dat in vier talen, met voorrang voor het Nederlands en daarnaast het Frans, Engels en Duits.  

Tegelijk willen we ook van de gelegenheid gebruik maken om u te feliciteren met de wijziging van het format van uw evenement dit jaar.  Uw uniek evenement groeit en u breidt de activiteiten uit naar Brugge en Oostende.  Dat vermindert de druk op Knokke-Heist.  Maar de activiteiten in Knokke-Heist zijn weinig publiek toegankelijk.  De activiteiten waar u naar verwijst in de brief zijn ofwel op uitnodiging ofwel betalend.  Dat vergeet u in uw brief ook te vermelden.  Het ontgaat de N-VA dan ook volledig waarom u, rekening houdend met de koerswijziging, nog steeds mag rekenen op 250.000 euro belastinggeld.  Een blanco cheque trouwens waar weinig tastbaars tegenover staat voor Knokke-Heist.  Dit morsen met belastinggeld is uiteraard uw schuld niet.  U kan het maar vragen.  Maar wij zijn overtuigd dat er meer verantwoorde keuzes kunnen gemaakt worden met dit budget van 250.000 euro in het belang van alle Knokke-Heistenaren. 

Tot slot blijven we benadrukken dat we uw evenement genegen zijn.  Het brengt heel wat volk naar Knokke-Heist en de horeca en lokale handel vaart er wel mee.  Dat de gemeente dit logistiek ondersteunt, vormt geen probleem. Maar als zelfbewuste en vrije onderneming hebben jullie na de startjaren toch een voldoende rendabel businessmodel uitgebouwd.  Waarom wil je dan als vrije onderneming aan het overheidsinfuus blijven hangen ?

 

 

N-VA Knokke-Heist

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is