Startschot voor langetermijnvisie kustverdediging

Op 5 oktober 2016, over deze onderwerpen: Noordzee

N-VA Knokke-Heist is blij dat Vlaams minister Ben Weyts en staatssecretaris De Backer het debat over de kustverdediging heeft opgestart. Dit moet de basis leggen voor een langetermijvisie op kustveiligheid en verdedigingsmaatregelen. Een van de pistes die voorligt, is het opwerpen van een zeewering die een eindje voor de kust ligt. Zo wil men via een proefproject een kunstmatig eiland opwerpen voor de kust van Knokke-Heist om te onderzoeken hoe het stijgende zeewater het beste aangepakt kan worden. N-VA Knokke-Heist is echter ontgoocheld dat burgemeester Lippens het pilootproject al afschiet en met juridische acties dreigt, hoewel de debatten nu pas opgestart zijn en de plannen slechts een proefproject betreffen. Dergelijk paniekvoetbal helpt de kustverdediging geen meter vooruit. Een kwalitatieve kustverdediging is nochtans een zaak van elke kustbewoner. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is