Structurele verkeersdruk aanpakken, tijdelijke verkeershinder vermijden

Op 24 september 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

De recente woonwijk Heulebrug heeft qua verkeersafwikkeling een hoofdas nl. Bakboord.  Die mondt verder uit in Breed Veertien.  Mede door de aanleg van de A11 gaat alle verkeer, ook zware vrachtwagens, bestelwagens en veel autoverkeer van de Heistlaan door deze hoofdas richting Westkapelle of Knokke en omgekeerd.  Dit zorgt volgens buurtbewoners voor een gevoel van onveiligheid, overlast en gevaarlijke situaties.  N-VA vraagt om de verkeersbewegingen in kaart te brengen, te objectiveren welke overlast er is, welke en hoeveel gevaarlijke situaties er zijn en met de verkeerscommissie indien nodig structurele oplossingen te zoeken. 

Ingrijpende werken aan straten en hoofdassen zoals de Elisabethlaan moeten nu eenmaal gebeuren.  Dat brengt automatisch verkeershinder met zich mee en we vragen daarvoor begrip.  Met een lokale bereikbaarheidsadviseur per project kan men omwonenden, handelaars, politie, hulpdiensten maar ook aannemers betrekken, informeren en overleggen om de hinder te beperken, het verkeer vlot en veilig om te leiden.  Daarnaast kan snelle, digitale communicatie via whattsapp-groepen of andere kanalen zorgen dat onvoorziene omstandigheden of urgente grote en kleine problemen snel gedetecteerd en opgelost worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is