Verkoop Humorhal aan de sikh-gemeenschap creëert chaos

Op 11 juli 2019

De gemeenteraad van juni besliste om de Humorhal aan de Sikh-gemeenschap te verkopen.  GBL, Groen en Vlaams Belang stemden voor.  Enkel de N-VA stemde tegen. “Dit dossier dateert van 2014 en wie de timing en het verloop van dit dossier bekijkt kan niet anders dan vaststellen dat hier spelletjes gespeeld worden op kap van de sikh-gemeenschap en de mede-eigenaars van Laguna.  Een gemeentebestuur moet het algemeen belang dienen en zoekt duurzame oplossingen door constructieve dialoog met alle betrokkenen.  Hier creëert men chaos en rechtsonzekerheid.” verklaart Cathy Coudyser, fractieleidster voor N-VA in Knokke-Heist.

De inzet : Humorhal verkopen en waarde maximaliseren door te ver-appartementeren.

De Humorhal aan de Laguna Beach stond al jaren leeg waardoor het gemeentebestuur in 2014 besliste om deze site te verkopen.  Om het aantrekkelijk te maken voor investeerders, zou men als bestuur er wel voor zorgen dat de site, die nu voor dagrecreatie moet dienen, kan omgevormd worden tot appartementen of andere woonvormen. 

Tijdelijk gebedshuis voor Sikh-gemeenschap als drukkingsmiddel

De mede-eigenaars van de Laguna Beach verzetten zich aanvankelijk tegen het omvormen tot appartementen.  Daardoor was de eerste openbare verkoop in 2016 een flop.  Het maximumbod was 110.000 euro, ver onder de schattingsprijs.  Om druk uit te oefenen op de mede-eigenaars, verhuurde het College ondertussen de Humorhal tijdelijk aan de sikh-gemeenschap.  Zij waren immers op zoek naar een ruimte voor hun gebedshuis.  “Het is de taak van een bestuur om draagvlak en constructieve dialoog te creëren tussen de verschillende culturen in je gemeenschap. Daarbij kan de gemeente een actieve rol opnemen om een gebedshuis voor de Sikh-gemeenschap te faciliteren.  Met druk uit te oefenen bereik je niets.” stelt Cathy Coudyser, fractieleidster voor N-VA.

In juni 2018 gingen de mede-eigenaars uiteindelijk principieel akkoord om de Humorhal te ver-appartementeren maar een officiële bestemmingswijziging naar appartementen vanuit het bestuur bleef uit.  Er werd wel een tweede verkoopronde opgestart.  Die liep van half augustus tot half december 2018.  Er kwam geen enkel bod.  Vastgoedontwikkelaars bleken nog altijd niet geïnteresseerd. 

Helpt men door willens nillens vergunningen af te leveren voor een gebedshuis in de Consciencestraat ?

Ondertussen zocht de Sikh-gemeenschap naar een definitieve oplossing voor hun gebedshuis.  Ze kochten een woonhuis in de H. Consciencestraat.  Na protest van de buurtbewoners en tegen beter weten in gaf het College in november 2018 toch een bouwvergunning om het woonhuis in de Consciencestraat in te richten als gebedshuis.  De Bestendige Deputatie van de provincie gooide roet in het eten en weigerde begin februari 2019 de vergunning.  De sikh-gemeenschap moest een andere oplossing zoeken.   De gemeente verlengde daarop het huurcontract met de Sikh-gemeenschap voor de Humorhal met 1 jaar.  “Wij hebben met de N-VA ook toen de houding van het gemeentebestuur in vraag gesteld.   Je helpt de sikh-gemeenschap niet door ze willens nillens een gebedshuis te bieden als er geen draagvlak is bij de buurtbewoners en het ook stedebouwkundig en ruimtelijk niet past in deze rustige woonstraat.  Wij hebben toen het gemeentebestuur opgeroepen om samen te zoeken naar een geschikte locatie waar iedereen zich kan mee verzoenen.” stelt Cathy Coudyser.

Verkoop Humorhal aan sikh-gemeenschap

Pas toen duidelijk werd dat de Consciencestraat geen duurzame oplossing bood deed de Sikh-gemeenschap een bod op de aankoop van de Humorhal (23 januari 2019).  Ze bleven net onder de schattingsprijs van 365.500 euro.  Daarop deed begin maart ook een vastgoedontwikkelaar een bod van 360.000 euro.  En de Sikh-gemeenschap verhoogde haar bod op 29 april naar 375.000 euro.

Onmiddellijk daarna, op 10 mei 2019, beslist het College om over te gaan tot de verkoop van de Humorhal aan de Sikh-gemeenschap.  De ontwerp-akte werd opgemaakt en aan de gemeenteraad aangeboden.  “De chaos is nu compleet.  Dit bestuur creëert onrust en onzekerheid in plaats van dialoog en duurzame oplossingen.  Mede-eigenaars van Laguna Beach zien een definitieve komst van de Sikh-gemeenschap niet zitten.  Ze zullen er alles aan doen om dit te verhinderen.  De Sikh-gemeenschap dreigt een tweede keer het slachtoffer te worden van een ‘belovend en helpend bestuur’ dat echter telkens teruggefloten wordt.  Waar we tot nog toe als bestuur de touwtjes in handen hadden over de toekomst van de Humorhal, laten we dit nu los.” zucht Coudyser.   

N-VA oplossing :  (nog) niet verkopen.  Dialoog aangaan en samen duurzame oplossingen zoeken.

 Als het van de N-VA afhangt, verkopen we voorlopig de Humorhal niet.  We verlengen het huurcontract met de Sikh-gemeenschap en bemiddelen tegelijk met alle partijen samen.  Zo groeit het vertrouwen en het draagvlak bij alle betrokkenen en zoeken we samen naar een duurzame en goede locatie voor het gebedshuis, al of niet in de Humorhal.  De toekomst van de Consciencestraat maakt uiteraard deel uit van de gesprekken.  Dit woonhuis kan dan ongetwijfeld op korte termijn opnieuw verkocht of verhuurd worden. ” meent Cathy Coudyser.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is