Vlaanderen investeert Blue Deal middelen in Vuile Vaart en Paulusvaart: naar een duurzaam waterbeheer en minder verzilting in de ruime omgeving van het Zwin

Op 1 juli 2022, over deze onderwerpen: Natuur, Waterbeheersing

Vandaag besliste de Vlaamse regering onder impuls van bevoegd minister van Omgeving en Leefmilieu, Zuhal Demir om meer dan een half miljoen euro Blue Deal relancemiddelen te investeren in de Vuile Vaart en de Paulusvaart in Knokke-Heist. “Daarmee gaan we verzilting tegen om en rond het Zwin en versterken we natte natuur.” geeft Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Knokke-Heist Cathy Coudyser (N-VA) mee.  

De ‘Vuile Vaart’ ligt in natuurgebied tussen de Reigaartsvlietkreek en de Geul van Grevinge. Door het verbreden van de waterloop en het aanleggen van een schuin hellende oever kan de Vuile Vaart een ‘natte’ natuurverbinding worden. Door de oeververbreding kan de waterloop meer water bufferen, wat zorgt voor een vertraagde afvoer van het water. De werken zijn gepland in het derde kwartaal van 2024.

De Paulusvaart is een historische waterloop langs de Hazegrasdijk. Er worden twee stuwen geplaatst. De eerste stuw zal zorgen voor een plaatselijke vernatting. De oever van de Paulusvaart aan de kant van de bewoning wordt versterkt om de tuinen te beschermen tegen inkalven en vernatting. Ter hoogte van de rotonde ‘De Vrede’ wordt een tweede stuw geplaatst om tijdelijke waterberging en vertraging van de waterafvoer mogelijk te maken. Het extra water dat hiermee opgevangen en gebufferd wordt, kan ook worden ingezet op de aanzuigplaats voor spuittoestellen.  De uitvoering van de werken zijn gepland in het derde kwartaal van 2024.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is