Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 17 november 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Stadsontwikkeling

Tijdens de gemeenteraad van oktober vroeg gemeenteraadslid Cathy Coudyser (N-VA) naar het ontwerp en de verdere planning voor de heraanleg van het Gemeenteplein.  In oktober 2019 vond een eerste ontwerpweek plaats die ook afgetoetst is met de marktconcessionaris en de buurtbewoners en -handelaars …

Op 23 maart 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

De Vlaamse Regering wil bijkomend investeren in fietsinfrastructuur en stimuleert daarvoor de  gemeenten.  Daarvoor maakte ze onlangs 150 miljoen euro extra vrij. Dat bedrag wordt verdeeld over de gemeenten op basis van het inwonersaantal.   Bij elke twee euro die Knokke-Heist investeert, legt …

Op 13 januari 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

De Vlaamse overheid voorziet dit jaar in 396.200 euro voor de verbetering van de fietspaden langs de Dudzelestraat en de Sluisstraat in Knokke-Heist. Een studie  moet uitsluitsel brengen of de fietspaden vrijliggend worden of binnen het bestaande wegprofiel blijven. Dat leert Vlaams …

De N-VA reageert verbaasd op de houding van het college met betrekking tot het kruispunt Noordstraat-Moefe-Pannenstraat.  Het college oordeelt dat er voldoende reden en draagvlak is om het kruispunt om te vormen tot plein.  Daarbij wordt verkeersveiligheid en leefbaarheid van de buurt als dekmantel …

Op 2 oktober 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Toerisme

De N-VA in Knokke-Heist kijkt uit naar het WK Wielrennen in 2021 en is blij dat Knokke-Heist de startplaats is van de tijdritten. ‘Vlaanderen is koers en Knokke-Heist koerst.  Onze gemeente profileert zich al jaren als sportieve wielergemeente en telt tal van wielerclubs. Dit evenement bevestigt …

Op 24 september 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

De recente woonwijk Heulebrug heeft qua verkeersafwikkeling een hoofdas nl. Bakboord.  Die mondt verder uit in Breed Veertien.  Mede door de aanleg van de A11 gaat alle verkeer, ook zware vrachtwagens, bestelwagens en veel autoverkeer van de Heistlaan door deze hoofdas richting Westkapelle of Knokke …