Nieuws

Alle nieuwsitems

Op de gemeenteraad van juni werd het complex  juridisch kluwen voor het Albertplein goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie.  Dit kluwen beoogt een versnippering van eigendommen met erfdienstbaarheden voor nutsleidingen en toegangen.  Dit zal naar de toekomst toe enkel voor problemen zorgen.  Wie …

Op 26 juni 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

De voltallige gemeenteraad van juni gaf goedkeuring aan de realisatie van een nieuw fietspad langs de spoorweg in Duinenwater tussen het station Knokke en Duinbergen.  Dit wordt gerealiseerd en betaald in een 80/20 verhouding tussen de private investeerder Duin en Water en de gemeente.   Daarmee …

Op 14 oktober 2019, over deze onderwerpen: Leefomgeving, Mobiliteit en openbare werken, Openbare werken

Gemeenteraadslid Isabelle Goeminne kaartte het onveiligheidsgevoel van buurtbewoners Kragendijk/Smedenstraat/Jan Devischstraat aan op de gemeenteraad.  Volgende zaken werden door het college aangestipt.  1. Normale verkeersdrukte in deze buurt.  Wegvallen AZ Zeno-verkeer compenseert toenemend …

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Knokke-Heist betekent dat concreet 2 miljoen euro extra budget. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de …

Op 2 oktober 2019, over deze onderwerpen: Lokale economie, Mobiliteit en openbare werken

N-VA Knokke-Heist stelde in de gemeenteraad van september voor om de laadpunten voor elektrische voertuigen te voorzien van het ‘laad&go’ principe.  “Met sensoren en slimme technologie kunnen we deze laadpunten optimaal gebruiken en zoveel mogelijk voertuigen laten opladen.  Probleem is nu dat auto …

Op 28 februari 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Knokke-Heist krijgt vanaf 1 april een nieuw parkeerplan, met hogere tarieven en aangepaste betalende zones. Over de doelstelling zijn we het over de partijgrenzen heen. De parkeerdruk is te hoog in Knokke-Heist en het parkeerplan is te complex en moet eenvoudiger. De oplossing die de N-VA naar …