Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 25 mei 2022, over deze onderwerpen: Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening - Wonen

De Raad van State fluit het gemeentebestuur van Knokke-Heist terug. Het gemeentebestuur had met een ruimtelijk uitvoeringsplan het woonuitbreidingsgebied aan de Sluisstraat geschrapt. Volgens de bevoegde schepen Kris Demeyere (GBL) gaat het om een ‘procedurefout’ die relatief eenvoudig te herstellen …

Op 6 mei 2022, over deze onderwerpen: Stadsontwikkeling

Van 21 maart tot 17 juni kunnen geïnteresseerden een bod uitbrengen op het leegstaande stationsgebouw in Heist dat door NMBS openbaar wordt verkocht. Het college besliste op 8 april om zelf een bod uit te brengen van 655.000 euro, het bedrag van het officieel schattingsverslag. Maar er ontstaat …

Op 26 november 2021, over deze onderwerpen: Stadsontwikkeling

Er heerst al enige tijd onduidelijkheid over de ontwikkeling van de gronden gelegen tussen de Evendijk, Heistlaan, Van Nieuwenhuysestraat en de grens met Brugge. De voornaamste eigenaars in dit gebied zijn de projectontwikkelaar ION, die de gronden van de voormalige boerderij De Smet op de hoek van …

Op 17 november 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Stadsontwikkeling

Tijdens de gemeenteraad van oktober vroeg gemeenteraadslid Cathy Coudyser (N-VA) naar het ontwerp en de verdere planning voor de heraanleg van het Gemeenteplein.  In oktober 2019 vond een eerste ontwerpweek plaats die ook afgetoetst is met de marktconcessionaris en de buurtbewoners en -handelaars …

Op 29 oktober 2021, over deze onderwerpen: Openbare werken, Stadsontwikkeling

Tijdens de gemeenteraad van oktober vroeg gemeenteraadslid Cathy Coudyser (N-VA) naar de resultaten van de denk- en ontwerpoefening voor de herinrichting van het Verweeplein. Schepen Demeyere gaf aan dat de denkoefening voor het Verweeplein pas eind volgend jaar, begin dit jaar voorzien is en dat …

De budgetaanpassingen van de gemeente Knokke-Heist maken duidelijk dat de plannen voor een nieuw Casino/Kursaal opnieuw in de frigo zitten.  Vorig jaar stond nog 52 miljoen euro gebudgetteerd, vandaag is dat vervangen door 300.000 euro voor enkele studies.  De N-VA maakt zich zorgen.  Cathy …